Промоција на патека - МЕДЕНИЦА и почеток на настани „ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019“

Настанот „ПОДОБРО Е ДА ПЛАНИНАРАМ – МЕДЕНИЦА 2019“ е организиран како промоција на
Виа Динарика патеката, како една од можностите за развој на планинскиот туризам и
едукација на млади планинари, а e подржано од страна на USAID преку CEP (Civic Engagement Program).