мапа

<link rel=”stylesheet” href=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.css” integrity=”sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ==” crossorigin=””/> <script src=”https://unpkg.com/leaflet@1.5.1/dist/leaflet.js” integrity=”sha512-GffPMF3RvMeYyc1LWMHtK8EbPv0iNZ8/oTtHPx9/cc2ILxQ+u905qIwdpULaqDkyBKgOaB57QTMg7ztg8Jm2Og==” crossorigin=””></script>

повеќе

ДНЕВНИК 10 ВРВА

Планинарската трансверзала “Панини на Македонија” ја воспостави Федерација на планинарск спортови на Македонија. Воспоставувањето на оваа трансверзала има за цел планинарите и другите љубители на природата со искачување на одредени врвови во Македонија и подобро […]

повеќе

Бележењето на планинарските патеки е активност која се спроведува од Федерација на планинарски спортови на Македонија. Тоа е спектар на професионални услуги кој создава одржливи модел на управување со планинарските и рекреативните патеки, како и […]

повеќе