ДНЕВНИК 10 ВРВА

Планинарската трансверзала “Панини на Македонија” ја воспостави Федерација на планинарск спортови на Македонија. Воспоставувањето на оваа трансверзала има за цел планинарите и другите љубители на природата со искачување на одредени врвови во Македонија и подобро да ги запознаат нејзините убавини.

Планинарската трансверзала “Планини во Македонија ” ја сочинуваат 10 врвови, со кои се опфатени сите краеви на Република Македонија.

ДНЕВНИК 10 ВРВА

Posted in БИБЛИОТЕКА.