Клуб за планинарски спортови „МОСКИТО“- Кочани Патека – Саса – Руен -Царев врв – Саса

Реализација на акција за маркирање на патека Кочани – Руен, која се реализираше по повод поддршка на Националниот ден на патеките.

За маркирање на патеката помогнаа 11 волонтери од Кочани, кои заедно на 25 јуни 2017 година, работеа за да се подобри безбедноста на планинарите кои ќе ги посетат Осоговските планини.

Posted in АКТИВНОСТИ, НДП.