Национален ден на планинарските патеки 11 јуни 2017

По повод Националниот ден на планинарски патеки следниве планинарски друштва организиораат акции за расчистување на патеките и обнова на маркациите:

 • Планинарски клуб „КОРАБ“ – Скопје
  Патека – Манастир Богородица – Св. Недела – Раса (Матка)
 • Клуб за планинарски спортови „МОСКИТО“- Кочани
  Патека – Саса – Руен -Царев врв – Саса
 • Планинарски спортски клуб „БИСТРА“ – Гостивар
  Патека – Аџина Река 
 • Планинарско Спортско Здружение „КОЗЈАК“ – Прилеп
  Патека – Козјак 
 • Планинарски клуб „ЕНТУЗИЈАСТ“ – Струмица
  Патека – Огражден
 • Планинарско еколошко друштво „ЗАКАМЕН„ – Струга
  Патека – Црн Камен
 • Здружение за планинарење и заштита на планината „КОЗЈАК 2013“ – Куманово
  Патека: Бислимска Клисура

Организаторите го задржуваат правото за промена на терминот и програмата, доколку временските услови не се поволни за изведување на акцијата.

Posted in АКТИВНОСТИ.