Обнова маркација на патеки

По повод Националниот ден на планинарски патеки следниве планинарски друштва организиораат акции за расчистување на патеките и обнова на маркациите:

 1. Планинарски клуб „КОРАБ“ – Скопје
  Патека – РАСА (Манастир Богородица – Св. Недела – Раса (Матка)
  Контакт: Симон Симоновски 075/410-182, e-mail: artdesk@artdesk.com.mk


 2. Клуб за планинарски спортови „МОСКИТО“- Кочани
  Патека – Саса – Руен -Царев врв – Саса
  Контакт: Крумислав Цеков, 077 908 386, ckrume@gmail.com


 3. Планинарски спортски клуб „БИСТРА“ – Гостивар
  Патека – Аџина Река
  Контакт: Бобан Нанчески, Тел. 075 433 781, blesoktrejd@t.mк


 4. Планинарско Спортско Здружение „КОЗЈАК“ – Прилеп
  Патека – Козјак
  Контакт: Бојан Станимировиќ,  075 609 821, bstanimirovikj@gmail.com


 5. Планинарски клуб „ЕНТУЗИЈАСТ“ – Струмица
  Патека – Огражден
  Контакт: Коле Ристов, 070 200 848, koljo.ristov@telekom.mk


 6. Планинарско еколошко друштво „ЗАКАМЕН„ – Струга
  Патека – Црн Камен
  Контакт: Андреј Бандовски, 078 478 065, pedzakamen@gmail.com


 7. Здружение за планинарење и заштита на планината „КОЗЈАК 2013“ – Куманово
  Патека: Бислимска Клисура
  Контакт: Мартин Величковски, 070 327 508, pdkozjak@yahoo.com


 8. ПД Кожув – Гевгелија
  Патека: Чичи Кај
  Контакт: Ристо Картов, 070 740 121, acesport20@yahoo.com


 9. ПСД ОРЛЕ – Кавадарци
  Патека: Алшар
  Контакт: Никола Минчоров, 070 653 264, psd_orle@yahoo.com


 10. ДПС ПЕЛИСТЕР – Битола
  Патека: Цапарска, Национален парк Пелистер
  Контакт: Петар Нолев, 075 458 782, dpspelister@gmail.com


 11. ПК КИТКА – Скопје
  Патека Даутица – Клепало
  Контакт: Бошко Талевски, 075 688 594, boskotalevski@gmail.com


 12. Комисија за планинарски патеки ФПСМ
  Патека: Водно Матка

Работни задачи: запознавање со важноста од добро припремена патека за пешачење, трасирање на патека со бележење и чистење (сечење / кастрење) на бујна вегетација.  

Организаторите го задржуваат правото за промена на терминот и програмата, доколку временските услови не се поволни за изведување на акцијата.

Posted in АКТИВНОСТИ.