ОБУКА 2 Менаџери за настани во природ

ОБУКА 2

Менаџери за настани во природа, ментори на културата на планинарските патеки – планинарски водичи и маркацисти според програма на ЦСО ФПСМ

Датум на одржување: 26 – 29 октомври 2017

Место на одржување: Хотел-ресторан Матка / Водно и ДХО Даре Џамбаз, Скопје.

Учесници: 17 кандидати од 9 планинарски друштва регистрирани во ФПСМ.

Posted in АКТИВНОСТИ, ОБУКИ / РАБОТИЛНИЦИ.