Патека: Чичи Кај

  • Почеток Смрдлива Вода 750 м.н.в завршеток врв Чичи Каја 1.767 м.н.в
  • должина 3,50 часа пешачење, 750 м.н.в Смрдлива Вода, 1224 м.н.в Прди Коњ, 1350мнв Асан Чешма 1767 м.н.в Чичи Каја.
  • Патеката започнува од туристичката населба Смрдлива вода  оди по широк асфалтен пат, потоа се влегува во планинарската патека се поминува низ Прди Коњ 1224 м.н.в и се доаѓа Асан Чешма, и продолжува низ Букова Шума, по широк пат и планинарската патекасе до врвот Чичи Каја 1767 м.н.в. Патеката започнува од туристичката населба во која има чешма со лековита вода,има црква Св. Илија и др. туристички објекти. Патеката оди до Асан Чешма каде има вода-пикник место со видиковец. Патеката завршува на врвот Чичи  кој е централен дел на Југоисточниот дел од планината Кожуф и има добар поглед кон сите врвови на Кожуф.
  • Контакт: Ристо Картов, 070 740 121, acesport20@yahoo.com
  • ПД Кожув Гевгелија.
Posted in ПАТЕКИ.