ПАТЕКИ НА ВОДНО

ФИНАНСИРАНИ ОД ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА 
ПОДДРШКА ОД ГРАД СКОПЈЕ

 
 
Во текот на изминатите 3 месеца преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка се спроведува Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една планинско велосипедска патека на Скопска Црна Гора.
На планината Водно опфатени се дел од најфрекфентните патеки на кои се се поставувени патокази – вкупно 42. На овој начин посетителите ќе имаат основни информации за патеките, правците на движење, како и време и должина на патеките.
На Скопска црна гора означена е планинско велосипедската патека (МТБ) која прави затворен круг од 30 км а почнува од село Бањани и ги поврзува манастирите св. Илија и св. Никита. На оваа МТБ патека, поставени се 12 Патокази, и дополнителни ознаки.
Сите информации воедно ќе бидат достапни и на веб порталите на ФПСМ, Град Скопје, Агенцијата за подршка и промоција на туризмот како и на други портали кои даваат информации за планинските патеки.
Пставени се и 8 Инфотабли со графички приказ на патеките (6 на Водно и 2 на Скопска Црна Гора).
 
ПАТЕКИ ВОДНО ЗАПИС
01 СЛОВЕНСКА ПАТЕКА GPS KMZ
02 ДИМИТАР-ЦВЕТКОВА ПАТЕКА GPS KMZ
03 ОЛИМПИСКА ПАТЕКА GPS KMZ
04 НОВОГОДИШНА ПАТЕКА GPS  
05 PENZIONERSKA PATEKA GPS  
06 БАБИНА ПАТЕКА GPS  
07  ГОРНО СОЊЕ ПАТЕКА GPS  
08 ВОДНО МАТКА (ПРЕКУ ЕЗЕРО) GPS  
09 ВОДНО МАТКА ПРЕКУ КОТА (2) GPS  
10 ГОРНО НЕРЕЗИ ПАТЕКА GPS  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Posted in ПАТЕКИ.