Планинарска патека апликација

Почитувани, со пополнувањето на апликацијата за планинарска патека вашиот клуб се стекнува со можност за добивање на материјална помош за маркирање на патеката за која сте аплицирале. Ве молиме внимателно следете ги упатствата за пополнување.Непотполните апликации нема да бидат разгледувани.

Posted in ПОЧЕТНА.