Работилница на тема „Движи се безбедно низ македонските планини“ Скопје, 10. 10. 2017

Работилница на тема „Движи се безбедно низ македонските планини“, се одржа во ДХО Даре Џамбаз – Скопје, во сала 1.

На настанот свое излагање пред претставниците од најмалку 9 здруженија и другите присутни гости, имаа повеќе стручни предавачи од Комисиите во склоп н афедерацијата и тоа :
Комисија за планинарски патеки, Комисија за планинарски водичи, Комисија за високогорство и експедиции и Младинска комисија

17.00 часот, презентација на ПРЕПОРАКИ за организација на големи традиционални планинарски настани и ПРАВИЛНИКОТ за планинарски патеки.

Младинска комисија :
18.00 – 18.15 часот
Тема 1 – Безбедност на млади во планина, организација на настани со млади планинари.

18.15 – 18.30 часот
Комисија за планинарски патеки:
Тема 2 – Движи се безбедно низ македонските планинарски патеки.

18.30 – 18.45 часот
Комисија за планинарски водичи:
Тема 3 – Улогата на планинарските водичи во безбедното планинарење.

18.45 – 19.00 часот
Комисија за високогорство и експедиции:
Тема 4 – Соодветен избор на опрема и проценка на тежинското ниво на искачувањата

19.00 часот

Обраќање на претседателот на ФПСМ Проф. Д-р. Јовица Угриновски, тема Планинарството и безбедноста

   

Posted in АКТИВНОСТИ, ОБУКИ / РАБОТИЛНИЦИ.