Работилница Скопје – Советување, запознавање и планови за работа 20. 04. 2017

Работилница на ден четврток, 20 април 2017 година, со почеток во 17.00 часот, сала број 5, ДХО Даре Џамбаз. Учество на 18 челнови, претставници од 10 организации во Скопје. Советување, запознавање и планови за работа на полето на планинарските патеки, Национален ден на патеките, нови законски процедури, можности за финансирање и препораки за подготовка на стратегија за работа на ФПСМ.

 

Posted in АКТИВНОСТИ, ОБУКИ / РАБОТИЛНИЦИ.