Работилница со членовите на ПК Закамен од Струга, 08 април 2017

Работилница во простории на центарот на заедницата на општина Струга, со девет членовите на ПК Закамен и пријатели на планината од Струга,  година, теми:

  • престојна акција за Национален ден на патеките,
  • планинарски патеки, регулативи, подготовка, поставување и одржување.

Информации за капацитетот и плановите за работа на организацијата, активности во регионот на Јабланица, Горна Белица…

Општина Струга, неформална средба за можна соработка. Проблем престојни избори.

Средба со претставници од НП Галичица, нема реализација ,,презафатеност“.

Posted in АКТИВНОСТИ, ОБУКИ / РАБОТИЛНИЦИ.