Регистрација на планинарска акција

Почитувани планинари, пополнете ги податоците за регистрација на вашите клубски годишни акции, кои откако ќе се комплетираат и проверат, ќе влезат во календарот на ФПСМ. Воедно на овој начин ќе имаме увид и во наредниот период ќе може да се направи и план за поддршка на истите во смисол на подршка за означување и маркирање на истите.

Posted in ПАТЕКИ.