ДНЕВНИК 10 ВРВА

Планинарската трансверзала “Панини на Македонија” ја воспостави Федерација на планинарск спортови на Македонија. Воспоставувањето на оваа трансверзала има за цел планинарите и другите љубители на природата со искачување на одредени врвови во Македонија и подобро […]

повеќе

Бележењето на планинарските патеки е активност која се спроведува од Федерација на планинарски спортови на Македонија. Тоа е спектар на професионални услуги кој создава одржливи модел на управување со планинарските и рекреативните патеки, како и […]

повеќе