МАГАРО – ГАЛИЧИЦА

Галичица — висока планина во Македонија.[1] Заради особените природни убавини и карактеристичниот растителен и животински свет на шумите и шумските предели на планината Галичица, еден поголем дел од неа, на површина од 22.750 хектари, во 1958 година е прогласен за национален […]

повеќе

ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНИНАРСКИ ПАТЕКИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА

Со оглед на растечкиот тренд на активности на отворено, и се поголема фреквенција на посететители на Скопска Црна Гора, се наметнува потреба од систематизација на патеките на оваа планина. Во насока на нивно систематизирање и […]

повеќе

Регистрација на планинарска акција

Почитувани планинари, пополнете ги податоците за регистрација на вашите клубски годишни акции, кои откако ќе се комплетираат и проверат, ќе влезат во календарот на ФПСМ. Воедно на овој начин ќе имаме увид и во наредниот […]

повеќе

10 ГОРНО НЕРЕЗИ ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Етно Село – Крстовар  (ПАТЕКА ГОРНО НЕРЕЗИ) Почетокот на патеката е од Македонско Село (Етно Село). До оваа патека може да се пристигне со автомобил или градски превоз […]

повеќе

07 ГОРНО СОЊЕ ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Горно Соње Почетокот на патеката е во Општина Сопиште поточно од с.Горно Соње. Доколку доаѓате со градски превоз бр. 58, 58А и 58Б. патеката е со должина од […]

повеќе

06 БАБИНА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Бабина Почетокот на патеката е од локалитетот Марково Крувче (Археолошко наоѓалиште од доцноантичкиот период) на кое се видливи остатоци од потпорни бедеми на кули. Патеката е лоцирана на […]

повеќе

05 ПЕНЗИОНЕРСКА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Пензионерска Почетокот на патеката е од Средно Водно на 6 км од Скопје. Патеката е лоцирана на северната страна на планината Водно. Патеката започнува од паркиралиштето – за […]

повеќе