06 БАБИНА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Бабина Почетокот на патеката е од локалитетот Марково Крувче (Археолошко наоѓалиште од доцноантичкиот период) на кое се видливи остатоци од потпорни бедеми на кули. Патеката е лоцирана на […]

повеќе

05 ПЕНЗИОНЕРСКА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Пензионерска Почетокот на патеката е од Средно Водно на 6 км од Скопје. Патеката е лоцирана на северната страна на планината Водно. Патеката започнува од паркиралиштето – за […]

повеќе

04 НОВОГОДИШНА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Новогодишна Почетокот на патеката е од Средно Водно на 6 км од Скопје. Патеката е лоцирана на северната страна на планината Водно. Патеката започнува од паркиралиштето – за […]

повеќе

03 ОЛИМПИСКА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката : Олимписка Почетокот на патеката е од Средно Водно на 6 км од Скопје. Патеката е лоцирана на северната страна на планината Водно. До почетокот на патката може да […]

повеќе

01 СЛОВЕНСКА ПАТЕКА

Опис на патеката: Име на патеката: Словенска (или поранешен назив Патека од кај полицијата). Патеката е именувана како Словенска во 2015 год. во знак за благодарност за поддршката и обуката на првата генерација маркацисти во […]

повеќе

08 ВОДНО МАТКА (Преку Езеро)

Опис на патеката: Име на патеката : Водно – Матка (преку Езеро) Почетокот на патеката е врвот на планината Водно (Крстовар 1066мнв). До почетокот на оваа патека може да се пристигне по повеќе планинарски патеки […]

повеќе

09 ВОДНО МАТКА ПРЕКУ КОТА

Опис на патеката: Име на патеката : Водно – Матка (преку Кота) Почетокот на патеката е врвот на планината Водно (Крстовар 1066мнв). До почетокот на оваа патека може да се пристигне по повеќе планинарски патеки […]

повеќе

02 Димитар Цветкова Патека

Опис на патеката: Име на патеката : Димитар – Цветкова Почетокот на патеката е од Средно Водно на 6 км од Скопје. Патеката е лоцирана на северната страна на планината Водно. До почетокот на патката […]

повеќе

ПАТЕКИ НА ВОДНО

ФИНАНСИРАНИ ОД ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ПОДДРШКА ОД ГРАД СКОПЈЕ     Во текот на изминатите 3 месеца преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка се спроведува Пилот проект за […]

повеќе