Голем Крчин 2341 мнв

Крчин — планина во Западна Македонија и Албанија, којашто се протега во продолжение на планината Дешат и е дел од поголемиот венец Шара-Кораб-Дешат-Крчин-Стогово-Караорман. Планината е добро покриена со шуми. Во најголемиот дел од шумите преовладува буката, од која во голем број се забележуваат и доста […]

повеќе

ДОБРА ВОДА

ДОБРА ВОДА – ЖЕЛЕЗНА РЕКА Област/место на патеката:  Железна река – Гостивар (ПЛАНИНСКИ МАСИВ ЧЕЛОИЦА) Карактеристика на патеката: Патеката започнува од  црквата св. Никола на крајот на селото Железна Река 920 мнв. До селото се […]

повеќе

БЕЛАСИЦА – Тромеѓа 1881 мнв

Беласица — планина во југоисточниот дел на географскиот регион Македонија и е поделена меѓу државите Македонија (35%), Грција (45%) и Бугарија (20%). Во Македонија, оваа планина почива во близина на Струмица. Има напореднички правец на […]

повеќе

ОСОГОВО – Царев Врв 2085 мнв

Осоговските Планини или Осогово — висок и громаден планински масив кој доминира во источниот дел на Република Македонија. Расположен е помеѓу Славишката Котлина на север, Кумановската Котлина на северозапад, Пробиштипско-злетовскиот басен на запад, Кочанската Котлина […]

повеќе

ЈАКУПИЦА – Солунска Глава 2540 мнв

Планинскиот масив Јакупица (Солунска Глава, 2.540 m), кој го зафаќа централниот дел на Р. Македонија, според површината над 1.000 m надморска височина (1.262 km2) ги надминува сите останати високи планини. Тоа е маркантен масив на […]

повеќе

БАБА ПЛАНИНА – ПЕЛИСТЕР 2601 мнв

Во југозападниот дел на Македонија можеме да го посетиме националниот парк Пелистер. Овој прекрасен парк е распространет по северниот дел на планината Баба, која е најјужната планина на Балкан што има алпски карактер. Овој национален […]

повеќе

СТОГОВО

Стогово се наоѓа во западниот дел на Република Македонија. Највисоки врвови се Голем Рид на 2278 метри надморска височина и Бабин Срт на 2242 метри надморска височина. Овде природата е скоро недопрена поради тоа што […]

повеќе

ПЛАЧКОВИЦА – Лисец 1754 мнв

Плачковица се издига помеѓу струмичко-радовишката котлина на југ и кочанската котлина на север. Таа е поделена на два дела, источни и западни. Западниот дел е понизок, а највисок врв на него е Туртел на 1689 […]

повеќе

НИЏЕ – Кајмакчалан 2521 мнв

Планината Ниџе се наоѓа во крајниот јужен дел на Република Македонија. На македонска територија зафаќа вкупна површина од 689,4 км2, од кои 357,4 км2 над 1000 метри надморска височина, 82,2 км2 над 1500 метри и […]

повеќе