МАЛ ЛОКАЛЕН ПРОЕКТ – ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ПАТЕКИ ЗА ПЕШАЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ ВО ОКОЛИНАТА НА СКОПЈЕ SMALL SCALE PROJECT – PILOT MARKING FOR HIKING AND CYCLING TRAILS AROUND SKOPJE

Во текот на изминатите 2 месеца преку Програмата за развој и соработка од Република Чешка, а преку Амбасадата на Р. Чешка се спроведува Пилот проект за означување на планинарски патеки на планината Водно и една […]

повеќе

Повик до клубовите за учество

Во организација на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, Комисијата за планинарски патеки од оваа година започнува со организација на НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПЛАНИНАРСКИТЕ ПАТЕКИ. Со цел да се истакне важноста од дoбро бележени и подготвени […]

повеќе