Mаркирање патека – Новогодишна (Водно) кон Матка

На 15. 10. 2015 год. Извршено е маркирање на патека наречена Новогодишна на потег од средно Водно кон Врв Водно. Патеката е маркирана од страна на ФПСМ во соработка со ПК Кораб од Скопје. Поставени се исто така и постери од НДП  и поделени се флаери за безбедно движење низ планината. Акцијата за Маркирање е искористена исто така сите учесници да имаат можност да се запознаат од важноста за маркирање и обезбедување на патеките, со што самите учесници имаа можност на дел од патеката да научат основни вештини за маркирање и обезбедување бна патеките.

Posted in АКТИВНОСТИ, НДП.