08 ВОДНО МАТКА (Преку Езеро)

Опис на патеката: Име на патеката : Водно – Матка (преку Езеро) Почетокот на патеката е врвот на планината Водно (Крстовар 1066мнв). До почетокот на оваа патека може да се пристигне по повеќе планинарски патеки […]

повеќе

09 ВОДНО МАТКА ПРЕКУ КОТА

Опис на патеката: Име на патеката : Водно – Матка (преку Кота) Почетокот на патеката е врвот на планината Водно (Крстовар 1066мнв). До почетокот на оваа патека може да се пристигне по повеќе планинарски патеки […]

повеќе